รับซ่อมเกียร์โรงงานทุกประเภท

Profession for Gears Repair

เค.เอส.เอส. ซัพพลาย ศูนย์ซ่อมเกียร์และมอเตอร์โรงงานทุกประเภท
เค.เอส.เอส. ซัพพลาย
ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 โดยการรวมตัวกันระหว่าง วิศวกร / ช่างเทคนิค / ช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีแนวคิดและมีความตั้งใจ ที่จะพัฒนาและเน้นการแก้ปัญหาในระบบการ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ให้ได้มาตรฐานที่ดี เทียบเท่ามาตรฐานของ WORK SHOP ซ่อมเกียร์ในยุโรป โดยเน้นในด้านคุณภาพของงาน การบริการที่ดี การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาที่ถูกต้องแม่นยำ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้อง และเหมาะสม

หลักการของเรา
- รักษาจรรยาบรรณสูงสุดในวิชาชีพ
- เปิดเผยตรงไปตรงมากับลูกค้าและเพื่อนร่วมอาชีพ
- ทำงานแบบมืออาชีพ
- เลือกใช้วัสดุที่ดี และ เหมาะสมที่สุดในการทำอะไหล่ทดแทน
- ราคายุติธรรม

Profession for Gears Repair
KSS. มีประสบการณ์ ในการ ซ่อมเกียร์ทดรอบหลายแบบ หลายยี่ห้อ ที่มีใช้ในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา เกียร์ทดรอบ Brand ต่างๆที่ผ่านการซ่อมจากทาง WORK SHOP ของเรา

TOP Gearbox Repair :
BENZLERS

Gearbox brand

ASEA BAUER BBC BROWN BOVERI BENZLERS BONFIGLIOLI CHOQUENET DAVID BROWN DEMEG DODGE EKATO FAIR FIELD FALK FLENDER FOOTE – JONES ILLINOIS GUOMAO HANDSEN J.LILDAL KOLLMANN LEROY – SOMER LIGHTNIN MITSUBISHI MOTOVARIO NIPPON NORD OPPEAMAN MASTERGEAR PEM. PLANATARY RENOLD SANLIAN SANTASALO SEW SHANTHI SHIMPO SITI SKK STOBER SUMITOMO TANABE TECO TONGLI TOSHIBA US GEARS YAMAAI YASKAWA YOSHIMINE ZAE